Är du orolig för klimatet?

Just nu pågår ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet för att öka förståelsen av klimatoro.

Undersökningen är en del av ett nystartat forskningsinitiativ på Karolinska Institutet som handlar om att öka förståelsen av ohjälpsam klimatoro. I nästa steg planerar vi att utveckla ett psykologiskt stöd för personer som önskar hantera sin klimatoro bättre och vill leva mer hållbart.

Det tar ca 15 min att svara på enkätundersökningen. Deltagandet är helt anonymt och vi kommer inte att fråga om ditt namn eller andra personuppgifter. Ansvarig forskare är psykolog, med dr Fabian Lenhard, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, fabian.lenhard@ki.se.